Dama z pieskiem

2.400 PLN

Frysztak Ewa 1960

Buy without frame