Kościół św. Anny w Wilnie

450 PLN

Kuzminskis Jonas, 1956