Ludzie bez skrzydeł

2.500 PLN

Tomaszewski Henryk, 1947 / 1957

Buy without frame