Polska zaprasza – Poland invites you

Młodożeniec Jan 1979