XIX w. Sala z czasów Królestwa Kongresowego

200 PLN

Noakowski Stanisław 1928

Buy without frame