Złączeni losem

1.200 PLN

Stachurski Marian, 1958