Showing the single result

1.400 PLN

Tomaszewski Henryk, 1959