Showing the single result

2.800 PLN

Tomaszewski Henryk, 1953