Showing the single result

1.600 PLN

Tomaszewski Henryk, 1957