Showing the single result

2.500 PLN

Tomaszewski Henryk, 1947 / 1957