Showing the single result

3.500 PLN

Tomaszewski Henryk, 1947 / 57