Arena śmiałych

2.800 PLN

Tomaszewski Henryk, 1953

Kup bez oprawy