Berlińskie zwycięstwo – 9 maja 1945.

120 PLN

Szostak M. 1982