Bokserzy w czasie walki

190 PLN

Drzeworyt sztorcowy i druk barwny, 1897-1900 r.