Cyrk – lwy (9 głów)

870 PLN

Jodłowski Tadeusz 1971