Cyrk – lwy (9 głów)

600 PLN

Jodłowski Tadeusz 1971