Francuski statek krzyżowców, XIIw.

450 PLN

Rolicz Stanisław 1947