Gdańsk powojenny – kościół św. Katarzyny

450 PLN

Dąbrowski Henryk 1950