Hotel Bristol w Warszawie

90 PLN

Uniechowski Antoni 1956