Hotel Bristol w Warszawie

150 PLN

Uniechowski Antoni 1956