Kompozycja abstrakcyjna

2.800 PLN

Podsadecki Kazimierz 1963