Kompozycja abstrakcyjna

2.800 PLN

Podsadecki Kazimierz 1963

Kup bez oprawy