Kompozycja abstrakcyjna

1.500 PLN

Dudek Stanisław