Kompozycja z kobietą i czaszką

1.900 PLN

Podsadecki Kazimierz 1963

Kup bez oprawy