Krakowiacy i górale

700 PLN

Mroszczak Józef 1970