Krata kaplicy dominikańskiej w Kościanie

68 PLN

1894