Marysia i Napoleon

0 PLN

Tomaszewski Henryk, 1964