Mundury państw nienależących do Niemiec

350 PLN

Chromolitografia, 1880-90

Kup bez oprawy