Po pracy korzystaj z łaźni zakładowej

500 PLN

Teodorczyk Mieczysław, 1968