Nikolaus Kopernikus. 1543 – 1943. 400 Todestag

600 PLN

1943