Piątka z ulicy Barskiej

900 PLN

Tomaszewski Henryk 1954