Rajd rowerowy z Digue do Ostende

220 PLN

Drzeworyt sztorcowy, koniec XIX w.