Statek z wieży w Pizie

260 PLN

Rolicz Stanisław 1948