Świąteczny urlop. Na ślizgawce

190 PLN

Drzeworyt sztorcowy, 1898 r.