ŚWIATOWY FESTIWAL POLONIJNYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH,

800 PLN

Hołdanowicz L. 1969