Tryptyk: Środki transportu w Polsce (Samolot)

1.000 PLN