Warszawa – Rynek Starego Miasta, Kamienica pod św. Anną (mały format)

900 PLN

Dąbrowski Henryk 1963